Verantwoording Datapoint

Op deze pagina staat per datalaag beschreven welke brondata is gebruikt, hoe deze is verwerkt, wat eventuele aandachtspunten bij het gebruik zijn en wat de licentie is.

Inhoud

Algemeen

Openbaar vervoer

Fiets

Digitalisering

Intelligente Transport Systemen

Algemeen

Betrouwbaarheid

Voor de databronnen geldt dat openbaar beschikbare bronnen databronnen zijn gebruikt. Deze hebben een gemiddelde betrouwbaarheid, maar bieden geen volledige actualiteit of compleetheid. Wanneer we onjuistheden tegenkomen, geven we dat door aan de data-eigenaren of passen we dat, waar mogelijk, zelf aan.

Bronnen en licentie

De achtergronden zijn gebaseerd op OpenStreetMap en PDOK. De achtergrond van OpenStreetMap is vrijgegeven onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 2.0 (CC BY-SA). De achtergrond met luchtfoto van PDOK is van het jaar 2019 en heeft een CC BY 4.0 licentie.

↑ Naar inhoudsopgave

OV-lijnen

Omschrijving

In deze laag worden gegevens getoond van de regionale vervoerders (excl. spoorlijnen). De frequentie is de frequentie op een werkweek in februari 2020. De betrouwbaarheid van buslijnen is bepaald basis van het verschil tussen 85percentiel rijtijd en 15percentiel rijtijd is ten opzichte van de 15percentiel rijtijd. De 15 percentiel is gekozen als een ‘free flow’-reistijd en de 85percentiel is gekozen als een vertragingsrijtijd. Hierbij zijn de volgende klassen gehanteerd: betrouwbaar 0 – 50%, vrij betrouwbaar 50-100%, onbetrouwbaar > 100%. Onbetrouwbaar betekent dus dat een vertraagde rit twee keer zo lang duurt als een ‘free flow’ rit.

Betrouwbaarheid

De frequentie is gebaseerd op de door de vervoerders gecommuniceerde dienstregeling en heeft daardoor een hoge betrouwbaarheid. De gegevens van de rijtijden van ov-lijnen hebben een ge betrouwbaarheid. Op enkele locaties is bekend dat de plaatsbepaling van de bussen en daarmee de rijtijd niet altijd goed kan worden geregistreerd.

Aandachtspunten

De vervoerders EBS en HTM leveren beperkt routepunten in hun dienstregelingsinformatie. De routes van deze vervoerders worden daardoor minder goed op de kaart getoond. Van 21% van de halte-halte segmenten is de betrouwbaarheid onbekend. Dit komt bijvoorbeeld doordat voor deze segmenten geen data wordt geleverd.

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van het NDOV-loket van Stichting OpenGeo en beschikbaar gesteld onder een CC0-licentie.

↑ Naar inhoudsopgave

OV-haltes

Omschrijving

De OV-haltes zijn als puntlocaties weergegeven op basis van de gegevens het Centraal Halte Bestand. Per halte is aangegeven of deze een DRIS heeft voor het tonen van actuele businformatie.

Betrouwbaarheid

De data is betrouwbaar, maar op enkele gevallen niet geheel actueel.

Aandachtspunten

-

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van het NDOV-loket van Stichting OpenGeo en beschikbaar gesteld onder een CC0-licentie.

↑ Naar inhoudsopgave

Spoor & Overgangen

Omschrijving

Basiskaart van het spoor met locaties van de spoorwegovergangen, inclusief classificering.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is hoog.

Aandachtspunten

Ook de overwegen op rangeerterreinen en niet-publieke overwegen voor personeel zijn opgenomen in de databron. Hierdoor zijn er veel onbewaakte overwegen en zijn er op onverwachte punten overwegen. Dit speelt met name in de buurt van stations.

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van ProRail en beschikbaar gesteld onder voorwaarde van bronvermelding.

↑ Naar inhoudsopgave

Veerponten

Omschrijving

Routes en eigenschappen van veerponten

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is hoog. De ervaring is dat de gegevens op OpenStreetMap goed worden bijgehouden.

Aandachtspunten

Op enkele plaatsen zijn voetgangersveren ingetekend, die handmatig geopereerd dienen te worden.

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

↑ Naar inhoudsopgave

Fietsnetwerk

Omschrijving

In deze laag worden de fietsvoorzieningen op wegen getoond. We onderscheiden hier fietsstroken, fietspaden en fietsstraten. De locaties zijn afkomstig van OpenStreetMap.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is hoog. De ervaring is dat de weggegevens op OpenStreetMap goed worden bijgehouden.

Aandachtspunten

Als er geen fietsvoorziening is, hoeft dit niet gelijk te betekenen dat de situatie onveilig is. Ook een rustige 30 km/u straat voldoet prima.

Bronnen en licentie

Data over het fietsnetwerk is afkomstig van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

↑ Naar inhoudsopgave

Veelgebruikte fietsroutes

Omschrijving

In deze laag worden de meest gebruikte fietsroutes in beeld gebracht. Deze data is op basis van de Fiets Telweek 2015. Keypoint heeft in samenwerking met partners de Fiets Telweek drie jaar achter elkaar georganiseerd. De fietsroutes zijn gekoppeld aan wegvakken van OpenStreetMap. De drukte op elk wegvak is per gemeente ingedeeld in vijf categorieën met evenveel wegvakken. De drie categoriën met de meeste fietsers worden op de kaart weergegeven met verschillende lijndiktes.

Betrouwbaarheid

De data van de Fiets Telweek is een momentopname geweest in 2015. De data is niet representatief voor de hele bevolking, en is ook enigszins gedateerd, maar geeft toch een goede indicatie van meest gebruikte fietsroutes.

Aandachtspunten

Doordat is gekozen voor een categorie-indeling per gemeente, kan het voorkomen dat er op de grens tussen gemeenten een 'sprong' is te zien van het aantal fietsers.

Bronnen en licentie

Data is eigendom van het consortium van de Nationale Fietstelweek.

↑ Naar inhoudsopgave

Fietsroutes

Omschrijving

In deze laag worden de recreatieve fietsknooppuntroutes en landelijke fietsroutes getoond.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de data is hoog.

Aandachtspunten

-

Bronnen en licentie

De data is afkomstig van Stichting Landelijk Fietsplatform. Licentie Geo Gedeeld - 1.0. Data zijn bedoeld voor beleidsdoeleinden en consumententoepassingen.

↑ Naar inhoudsopgave

OV-fiets en andere deelfietsen

Omschrijving

De capaciteit, het percentage van de tijd dat er geen fiets beschikbaar is, en de grootste-toe- en afname zijn per stalling beschikbaar. De grootste toename is het halfuurblok waarin het aantal beschikbare ov-fietsen het meest toeneemt op een gemiddelde dag, en afname het halfuurblok waar het het meest afneemt.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de OV-fietsdata is hoog.

De betrouwbaarheid van de deelfietsdata is gemiddeld. Niet van alle deelfietslocaties wordt vaak informatie geleverd.

Aandachtspunten

De capaciteit is niet voor alle locaties beschikbaar. Indien niet beschikbaar is deze bepaald o.b.v. het hoogste aantal beschikbare fietsen. Deze kan nog iets hoger zijn als er altijd een deel van de fietsen uitgeleend is. De gegevens zeggen de bezetting van het uitleenpunt op een bepaald moment. Het verschil in bezetting geeft niet aan hoeveel fietsen er ingenomen of uitgeleend worden.

Bronnen en licentie

OV-fiets-data is afkomstig van de NS API. Er is geen licentie voor de data.

Deelfietsdata is afkomstig van de respectievelijke deelfietsaanbieders. Deze is beschikbaar gesteld als open data in het kader van het OpenBikeShare-initiatief.

↑ Naar inhoudsopgave

Fietsenstallingen

Omschrijving

In deze laag worden locaties van fietsenstallingen getoond. Wanneer dit bekend is, wordt ook getoond wat de capaciteit van de fietsenstalling is en of deze overdekt is. De data is afkomstig uit OpenStreetMap.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de data is gemiddeld.

Aandachtspunten

Niet alle fietsenstallingen zijn opgenomen. Niet van alle fietsenstallingen is de capaciteit of het al dan niet overdekt zijn bekend.

Bronnen en licentie

De locaties van de scholen zijn afkomstig van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

↑ Naar inhoudsopgave

Wegvakken

Omschrijving

De laag toont de wegvakken van het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Hierin worden verschillende wegvakeigenschappen beschikbaar gemaakt. Datapoint toont de volgende eigenschappen:

Betrouwbaarheid

De gegevens zijn betrouwbaar. Op niet alle wegen is de snelheid ingevuld door de wegbeheerder.

Aandachtspunten

Op wegvakken met spitsstroken kan een lagere snelheid gelden. Ook kan bijvoorbeeld bij file met matrixborden of bij werkzaamheden een lagere snelheid worden ingesteld.

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van het NDW en beschikbaar als open data.

↑ Naar inhoudsopgave

Ongevallen

Omschrijving

De ongevallen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland zijn te zien in deze laag. De ongevallen zijn gekoppeld aan een wegvak, kruising of hectometerpaal. In de gegevens is veel informatie per ongeval beschikbaar. De verkeersongevallenregistratie BRON bevat alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie zijn aangeleverd en die zij zelf vastlegt in processen-verbaal, registraties of kenmerkenmeldingen. Het bestand bevat de ongevallen in de periode 01-01-2009 tot en met 31-12-2018 en wordt samengesteld door Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer over de dataset is te lezen op de website van Rijkswaterstaat. Op dit moment worden de volgende aantallen in de viewer getoond: het aantal ongevallen, het aantal ongevallen met fietsers, de aantallen UMS, letsel- en dodelijke ongevallen.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is hoog.

Aandachtspunten

De ongevallenregistratie is onvolledig. Alleen door de politie geregistreerde ongevallen worden opgenomen. Met name ongevallen met niet-gemotoriseerd verkeer en zonder letsel zijn ondervertegenwoordigd.

Bronnen en licentie

De data zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en beschikbaar gesteld onder een CC0-licentie.

↑ Naar inhoudsopgave

Hulpdiensten

Omschrijving

Locaties van brandweerkazernes, politiebureaus en ziekenhuizen afkomstig van OpenStreetMaps.

Betrouwbaarheid

De dataset is ca. 95% compleet.

Aandachtspunten

De definitie van ziekenhuis is niet volledig sluitend. Zo zijn privé-klinieken zelden als ziekenhuis gecategoriseerd. Daarentegen zijn ook enkele verpleeghuizen als ziekenhuis aangemerkt. Omdat de locaties voor mobiliteitsanalyses belangrijk zijn, zijn ook ambulanceposten onder de noemer ziekenhuis geschaard.

Bronnen en licentie

De locaties van de hulpdiensten zijn afkomstig van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

↑ Naar inhoudsopgave

Scholen

Omschrijving

De locaties van scholen worden als puntlocaties op de kaart getoond. De locaties zijn afkomstig van OpenStreetMaps.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is gemiddeld.

Aandachtspunten

Niet alle scholen zijn aanwezig in de dataset. Van niet alle scholen is de naam ingevuld. Er is geen onderscheid gemaakt in voortgezet onderwijs en basisonderwijs.

Bronnen en licentie

De locaties van de scholen zijn afkomstig van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

↑ ; Naar inhoudsopgave

CBS Postcode 4-gebieden

Omschrijving

Per postcode 4-gebied zijn enkele voor mobiliteit relevante gegevens weergegeven; aantal inwoners, aantal huishoudens en de dichtheid van omgevingsadressen. De gegevens zijn afkomstig uit de publicatie Kerncijfers wijken en buurten voor het jaar 2019.

Betrouwbaarheid

De gegevens hebben een hoge betrouwbaarheid.

Aandachtspunten

-

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van het CBS uit de publicatie Kerncijfers wijken en buurten voor het jaar 2019 en zijn beschikbaar gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding licentie.

↑ Naar inhoudsopgave

VRI's

Omschrijving

In het Partnership Talking Traffic is door overheid en marktpartijen een nieuwe generatie verkeerslichten ontwikkeld. De intelligente VRI’s communiceren met elkaar en met de voertuigen in de omgeving. Ook regelen ze slimmer. De slimheid is omschreven in zogenaamde Use Cases. In Datapoint is te zien welke Use Cases mogelijk zijn met een iVRI; prioriteren, informeren, kruispuntoptimalisatie, netwerkoptimalisatie.

Lang niet alle VRI's in Nederland zijn een iVRI. Daarom is ook is de locatie van de overige VRI's bepaald.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de UDAP-data (iVRI's) is redelijk goed.

Aandachtspunten

Het is van deze databron bekend dat de actualiteit van de gegevens soms niet optimaal is en ook afhankelijk is van de doorgegeven informatie van de betreffende wegbeheerder.

Bronnen en licentie

iVRI's zijn afkomstig van UDAP en wordt beschikbaar gemaakt via map.udap.nl.

Locaties van reguliere VRI's zijn bepaald met behulp van ruwe data van OpenStreetMap®, vrijgegeven onder de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF).

↑ Naar inhoudsopgave

Beweegbare bruggen

Omschrijving

Voor veel bruggen wordt data gepubliceerd over de openingen. Dit gaat zowel om gegevens voor, tijdens en na de opening. In de viewer is het gemiddelde aantal openingen per dag en per spitsperiode getoond over een periode van twee maanden. Dit wordt tweemaal per maand geactualiseerd, waardoor steeds de afgelopen twee maanden in beeld zijn.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van het aantal brugopeningen is hoog.

Aandachtspunten

Van slechts een klein deel van de brugopeningen is bekend hoe lang deze hebben geduurd. Deze data wordt binnenkort aangevuld en verbeterd.

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van het NDW en beschikbaar als open data.

↑ Naar inhoudsopgave

NDW-meetvakken en -telpunten

Omschrijving

In deze laag zijn de telpunten en meetvakken te zien waarvoor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) data verzamelt. Deze laag geeft daarmee aan voor welke wegen NDW-data gebruikt kan worden om analyses op te doen.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de gegevens is hoog.

Aandachtspunten

De laag bevat de huidige meetvakken en telpunten. De startdatum van het meetvak/telpunt is niet bekend. Telpunten voor fietsers zijn nog niet opgenomen in deze laag.

Bronnen en licentie

De gegevens zijn afkomstig van het NDW en beschikbaar als open data.

↑ Naar inhoudsopgave