Wat is Datapoint?

Keypoint Consultancy heeft op basis van haar ervaring met mobiliteitsdata een online kaart samengesteld: Datapoint. Deze interactieve kaart laat zien welke databronnen het meest worden gebruikt in de mobiliteitswereld en wat je daar als beleidsmaker mee kunt. Maar wat is het achterliggende idee?


Veel data is al beschikbaar, maar moeilijk toegankelijk

In onze ervaring is er in de mobiliteitswereld veel data beschikbaar. Deze data zetten we steeds vaker in bij mobiliteitsprojecten. We merken echter dat data vaak moeilijk toegankelijk en te interpreteren zijn. Daardoor wordt de waarde van data helaas vaak onbenut. Met Datapoint brengen we hier verandering in.


Datapoint biedt inzicht in mogelijkheden

Datapoint bevat gegevens uit een breed scala aan databronnen, zoals de Nationale Databank Openbaar Vervoer, OpenStreetMap en het Nationaal Wegenbestand. Voor inzicht in één onderwerp zijn vaak meerdere databronnen nodig. Bijvoorbeeld: naast een laag waarop intelligente verkeerslichten met voorrang voor hulpdiensten getoond worden, laten we ook zien waar de posten van die hulpdiensten zijn.

De beschikbare kaartlagen kunnen naar wens gecombineerd worden. Zo kan bijvoorbeeld de laag met verkeersongevallen gecombineerd worden met die van de OV-frequentie. Juist het combineren van deze bronnen leidt vaak tot nieuwe ideeën.


Ieder probleem is uniek...

Data krijgen pas waarde als ze worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in een bepaald probleem. Elk probleem is anders en vereist zijn eigen aanpak. Toch bevat Datapoint een aantal voorbeeldanalyses die wij vast hebben uitgevoerd. We laten bijvoorbeeld zien waar de reistijd van OV-lijnen vaak vertraagd is. Ook laten we zien bij welke OV-fietspunten regelmatig geen fietsen meer beschikbaar zijn.


...en vereist maatwerkonderzoek

Een eerste inzicht of idee kan tot een vervolgonderzoek leiden waarin echt goed naar de data en eventuele verbanden wordt gekeken. We doen dan een specifieke analyse en geven daarbij passende adviezen. Hiervoor doen we naast data-analyses ook de interpretatie en rapportage. Als dat leidt tot een aanvullende databehoefte, kan Keypoint dat verzorgen, bijvoorbeeld een parkeerdrukmeting of fietstelling.


Datapoint is beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Voor toegang tot alle lagen kan een gratis account worden aangevraagd. Keypoint is benieuwd naar ervaringen en ideeën van haar mobiliteitscollega’s en nodigt hen uit om nieuwe inzichten te 🔗delen.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom Datapoint? Volg dan 🔗Keypoint op LinkedIn.

Wilt u meer weten over het gebruik van data in mobiliteitsprojecten? 🔗Meer informatie over verkeersdata-analyse